Projektai

LVJC projektai – aktyvios, socialiai atsakingos ir globaliai mąstančios asmenybės ugdymas

LVJC projektai

Straipsniai

Kodėl skiriasi ugdymosi galimybės periferijoje ir didmiesčiuose ir kaip jas suvienodinti?

Specialistų patarimai mokytojams, kaip suvienodinti ugdymosi galimybes perierijoje ir didmiesčiuose. Arba trumpa įžanga į tai apie ką bus kalbama diskusijoje „Ar vienoje Lietuvoje mes gyvename, arba Kaip skiriasi ugdymosi galimybės periferijoje ir didmiesčiuose?“ lapkričio 25 d. parodos MOKYKLA metu.

Kaip padėti mokytojui „parduoti“ pamoką mokiniui?

Specialistų patarimai mokytojams, kaip sudominti mokinius. Arba trumpa įžanga į tai apie ką bus kalbama diskusijoje „Kaip padėti mokytojui parduoti pamoką mokiniui “ lapkričio 24 d. parodos MOKYKLA metu.

Kasmet suorganizuojame apie 20 gebėjimus ugdančių projektų jaunimui.

Mūsų projektuose dalyvauja
20 000 dalyvių per metus.

Kiekvienais metais surengiame mažiausiai 3 konferencijas globaliojo pilietiškumo tema.

Kam skirti LVJC projektai?

  • Moksleiviams
  • Ugdymo įstaigų bendruomenei
  • Mokytojams ir kitiems ugdytojams
  • Jaunimui

Metodai, kuriais siekiame užsibrėžtų tikslų:

Kūrybinės dirbtuvės

Socialinės akcijos

Debatai

Konkursai

Forumai

Protų kovos

Festivaliai

Jaunimo iniciatyvų skatinimas

Čempionatai

Apskritieji stalai

Susitikimai su ekspertais ir nuomonės lyderiais

Konferencijos

X

Prenumerata

Prenumerata