Agnė Trusevičienė Spalio 19, 2017 18:00
LVJC

Pasaulio dailininkų kūryba ikimokyklinukų ugdymo procese (2017.10.19)

Kaip dailininkų meno kūrinius pritaikyti pedagoginėje veikloje ugdant vaikus?

Spalio 20, 2017 12:00
LVJC, 208 aud.

​Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje (2017.10.20)

GRUPĖ PILNA. NAUJI DALYVIAI NEPRIIMAMI. Seminare pasidalinsime gerąja patirtimi sprendžiant lankomumo problemas savo mokyklose, aptarsime pamokas praleidinėjančių ir/ar mokyklos nelankančių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus, analizuosime ir kursime galimas poveikio priemones mokymosi motyvacijai didinti ir lankomumo problemoms įveikti.

Spalio 23, 2017 10:00
LVJC, 208 aud.

Eksperimentai per pasakas - nauji atradimai vaikams (2017.10.23)

Seminare – pažintis su pasakų sekimo ir eksperimentų atlikimo galimybėmis integruojant tyrinėjimą ir atradimą. Taip pat apie tai kaip vaikai pažįsta pasaulį,  atranda platesnį pažinimo ratą ir suvokia skirtingų sričių dalykus, apjungdami į vieną. Seminaro metu atliksite keletą eksperimentų, pritaikytų konkrečioms pasakoms.

Spalio 24, 2017 10:00
LVJC, 208 aud

Sėkmingos pamokos receptas, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius (2017.10.24)

Ši programa suteiks bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams kompetencijų, reikalingų sėkmingai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių mokinius, atsižvelgiant į svarbiausius pamokos aspektus.

Spalio 25, 2017 18:00
LVJC, 208 aud.

Mokėjimas vaikams pasakyti NE (2017.10.25)

Suaugusiųjų negebėjimas vaikams pasakyti „ne“ arba nežinojimas, kaip tai padaryti, gali atnešti nemažai sunkumų. Tai gali paskatinti pagarbos trūkumą, polinkį į savanaudiškumą, nepaklusnumą, manipuliacijas ir menkesnį vertybių pažinimą.

Violeta Bisikirskienė Spalio 26, 2017 10:00
LVJC, 208 aud.

Žaidimai ir kūryba su rudens lapais (2017.10.26)

Seminaras apie smagias ir paprastas idėjas, ką veikti su vaikais rudenį lauke ir patalpose. Kaip ugdyti vertybinį santykį su gamta, lavinti kūrybiškumą, džiaugiantis ir panaudojant tai, ką teikia šalia esanti artimiausia aplinka.

Spalio 26, 2017 10:00
LVJC, 208 aud.

Saugi mokykla (2017.10.26)

Mokymų klausytojai išmoks paruošti veiksmų planą ekstremaliu atveju, organizuoti incidento atveju būtinus veiksmus bei evakuaciją, suteikti būtiną medicininę pagalbą.

Mokinių motyvacijos tyrinėjimas (2017.10.26, organizuoja LPdD)

Lietuvos psichodramos draugija kviečia dalyvauti pažintiniame psichodramos seminare „Mokinių motyvacijos tyrinėjimas“, kuriame psichodramos metodo pagalba bus nagrinėjama mokinių motyvacija mokytis.

Dovilė Žukauskaitė Spalio 26, 2017 18:00
LVJC, 208

Sensorinių patirčių ugdymo svarba ankstyvojo amžiaus vaikams (2017.10.26)

Praktikumas ikimokyklinukų pedagogams Sensorinių patirčių ugdymo svarba ankstyvojo amžiaus vaikams (2017.10.26)

Gražina Makelienė Spalio 27, 2017 10:00
LVJC, 321

Ankstyvasis muzikinis ugdymas.  Judesio raiška muzikinėse veiklose. (2017.10.27)

Seminare peržvelgsime muzikinio ugdymo svarbą ankstyvosios raidos etape,  susipažinsime su ugdymo būdais  ir mokymo proceso organizavimo etapais, analizuosime užsiėmimų turinį, repertuaro parinkimą, muzikos instrumentų ir kitų priemonių panaudojimą pamokoje.

X

Prenumerata

Susisiekite Prenumerata